Familjebad & motionssim

Våra öppettider är uppdelade efter familjebad och motionssimning. Detta gör vi för att kunna tillgodose allas behov och önskningar. De som vill leka och hoppa från hopptornen kommer kunna göra det under utsatt tid och likadant kommer det vara för dem som vill motionssimma. Schema för poolen hittar ni nedan

 

 

OBS! Det kommer att ske simhoppsträning under både motionssimmet och under familjebadet. Under familjebadet får allmänheten och simhopparna dela på trampolinerna och under motionssimmet kommer simhoppsgruppen lägga ut en lina framför trampolinen.