Simskola Kristiansborgsbadet

Vid frånvaro återbetalas ej kursavgiften och missade lektioner går ej att ta igen, platsen är bindande.

 

Läs mer om våra Simskolekurser

På Kristiansborgsbadet har vi höst- och vår simskolor. Barnen kan gå i Steg Nybörjare från fem år, simskola från sex år. Vi har även vuxensimskola från 13 år. Alla simkurser är 8 tillfällen.

Under kursens gång går barnet och en medföljande förälder in gratis för att kunna träna själva. Simskolekortet och medföljandekortet ska tas med och visas upp i kassan i utbyte mot biljett. Om korten inte tas med betalar ni ordinarie entrépris.

Simskola Nybörjare

På simskola nybörjare utvecklar vi barnens vattenvana genom lek i vattnet. Barnen lär sig grunderna för bröstsimsbentag.

För att kunna delta ska barnen vara fem år (eller fylla fem under kursens gång). Lektionerna är cirka 30 minuter långa. En vuxen får följa med in på simskolekortet och hjälpa barnet att byta om och att komma till och från bassängen

Om du som medföljande vuxen vill bada under tiden kan du göra det om kursen hålls under badets ordinarie öppethållande.

Simskola steg 1

På simskola steg 1 fortsätter vi att utveckla barnens vattenvana samt att lära ut bröstsim och ryggsim. Målet är att några av barnen ska kunna klara silvergrodan.

För att kunna delta ska barnen ha fyllt sex år (eller fylla sex år under kursens gång). Lektionerna är cirka 30 minuter långa. En vuxen får följa med in på simskolekortet och hjälpa barnet att byta om och att komma till och från bassängen

Om du som medföljande vuxen vill bada under tiden kan du göra det om kursen hålls under badets ordinarie öppethållande.

Simskola steg 2

På simskola steg 2 fortsätter vi att utveckla barnens bröst- och ryggsim till ett fullgott simsätt. Alla barn kan prova att ta silvergrodan.

För att kunna delta ska barnen vara 6 år eller äldre och tidigare ha gått simskola. Barnen ska kunna ta arm- och bentag. Lektionerna är cirka 30 minuter långa. En vuxen får följa med in på simskolekortet och hjälpa barnet att byta om och att komma till och från bassängen

Om du som medföljande vuxen vill bada under tiden kan du göra det om kursen hålls under badets ordinarie öppethållande.

Simskola steg 3

I simskolan steg 3 hålls simlektionerna till största delen i den djupa bassängen. Barnen får simma längre sträckor och träna att dyka. För att kunna delta måste barnet kunna simma 25 meter bröstsim med rätt koordinerade simtag. Lektionerna är cirka 30 minuter långa. En vuxen får följa med in på simskolekortet och hjälpa barnet att byta om och att komma till och från bassängen

Om du som medföljande vuxen vill bada under tiden kan du göra det om kursen hålls under badets ordinarie öppethållande.

Vuxensimskola

Nybörjare: Från 13 år och uppåt. Inga förkunskaper krävs.
På vuxensimskolan är målet att få deltagarna vattenvana och lära ut grunderna för bröstsim. För deltagare som är lite tuffare så är målet att de ska kunna simma i den grunda bassängen efter det att kursen är slut.
Fortsättning: Från 13 år och uppåt. Vattenvana krävs.
Tränar bentag och armtag i bröstsim och ryggsim. Träning i både grund och djup bassäng.